Search for media from: "Martin Gaustad"

R. Mayers kognitive teori om multimedia og læring

Om Richard Mayers kognitive teori om multimedia og læring. En introduksjon til prinsippene.

From  Martin Gaustad on March 1st, 2017 0 likes 1,721 plays 0  

Prinsipper - del 1

Pre-training principle og coherent principle

From  Martin Gaustad on March 1st, 2017 0 likes 1,673 plays 0  

Prinsipper - del 2

Segmenting principle, Signaling principle og Redundancy principle

From  Martin Gaustad on March 1st, 2017 0 likes 1,391 plays 0  

Prinsipper - del 3

Spatial principle, Temporal Contiguity principle, Modality principle og Multimedia principle

From  Martin Gaustad on March 1st, 2017 0 likes 1,311 plays 0  

Planlegging - intro

From  Martin Gaustad on September 1st, 2016 0 likes 1,172 plays 0  

Produksjon- intro

From  Martin Gaustad on September 1st, 2016 0 likes 926 plays 0  

Planleggingsprosessen 1 - Pedagogisk design

From  Martin Gaustad on May 24th, 2017 0 likes 884 plays 0  

videoforelesning.no - Produksjon på eget kontor

From  Martin Gaustad on May 4th, 2017 0 likes 861 plays 0  

På eget kontor eller i studio?

From  Martin Gaustad on October 28th, 2016 0 likes 745 plays 0  

Planlegginsprosessen 2 - pedagogisk design i videoforelesninger

From  Martin Gaustad on May 24th, 2017 0 likes 685 plays 0  

Bruk- intro

From  Martin Gaustad on September 1st, 2016 0 likes 680 plays 0  

Introduksjon til videoforelesning.no

From  Martin Gaustad on November 17th, 2016 0 likes 601 plays 0  

del1_intro_enkelt_v5

From  Martin Gaustad on April 26th, 2017 0 likes 558 plays 0  

Videofeedback

From  Martin Gaustad on May 5th, 2017 0 likes 472 plays 0  

videoforelesning.no - Khan Academy-stil

From  Martin Gaustad on February 28th, 2017 0 likes 428 plays 0