Search for media from: "Lena Hansen Malnes"

1. Bli kjent med programmet

Utarbeide et datasett Du skal lære både hvordan du utarbeider et datasett selv, og hvordan du kan hente data fra andre filer. Husk at du kan hoppe over eller spille av kaptiler på…

From  Lena Hansen Malnes A year ago 0 likes 244 views