Search for media from: "Remi Johansen"

1. Funksjonsgenerator introduksjon

From  Remi Johansen on October 21st, 2015 0 likes 201 plays 0  

1. LAB Power introduksjon.mp4

From  Remi Johansen on October 21st, 2015 0 likes 155 plays 0  

1. Multimeter introduksjon.mp4

From  Remi Johansen on October 21st, 2015 0 likes 252 plays 0  

1. Trainer introduksjon.mp4

From  Remi Johansen on October 21st, 2015 0 likes 199 plays 0  

1. Velkommen til Universitetet i Agder

From  Remi Johansen on October 21st, 2015 0 likes 9 plays 0  

2. Bruk av koblingsbrett, del A.mp4

From  Remi Johansen on October 21st, 2015 0 likes 219 plays 0  

2. Justering av frekvens.mp4

From  Remi Johansen on October 21st, 2015 0 likes 111 plays 0  

2. Justering av spenning og strømbegrensning.mp4

From  Remi Johansen on October 29th, 2015 1 likes 141 plays 0  

2. Måling av likespenning.mp4

From  Remi Johansen on October 29th, 2015 0 likes 187 plays 0  

2. Tale til de nye studentene - Jonas Gahr Støre

From  Remi Johansen on October 29th, 2015 0 likes 11 plays 0  

3. Bruk av koblingsbrett, del B.mp4

From  Remi Johansen on October 21st, 2015 0 likes 185 plays 0  

3. Måling av likestrøm.mp4

From  Remi Johansen on October 29th, 2015 0 likes 223 plays 0  

3. Seriekobling av utganger.mp4

From  Remi Johansen on October 21st, 2015 1 likes 112 plays 0  

3. Signaltyper og justering av amplitude.mp4

From  Remi Johansen on October 21st, 2015 0 likes 128 plays 0  

3. Velkomsthilsen fra studentene - Silje Hammerstad

From  Remi Johansen on October 21st, 2015 0 likes 9 plays 0  

4. Justering av DC-offset og Duty-cycle.mp4

From  Remi Johansen on October 21st, 2015 0 likes 113 plays 0