Search for media from: "Hildegunn Mellesmo Aslaksen"

Å ta vare på de unge

BALANSE: Kjønnsrollene blant unge forskere i dag kolliderer med den tradisjonelle forskerrollen. Gode ledere kan håndtere denne utfordringen. Vi møter det unge forskerparet Hanne…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on January 28th, 2019 0 likes 133 plays 0  

Flere veier til toppen

BALANSE: Kvinner velger ofte andre veier enn de tradisjonelle til toppstillinger i forskningen. Disse veiene byr på ulike hindringer. Vi møter Gry Agnete Alsos ved Nord universitet og…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on February 15th, 2019 0 likes 185 plays 0  

Fra jeg til vi

BALANSE: Forskning er en kollektiv aktivitet. Å gå fra et jeg til et vi kan være både uvant og krevende. Det krever noe mer enn bare å samarbeide. Vi møter Rani…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on May 9th, 2019 0 likes 156 plays 0  

Maskuliniteten i akademia

BALANSE: Det skjer en skjult diskriminering av kvinner på veien til toppstillinger i forskningen. Dette har også konsekvenser for forskningen. Vi møter Øystein Gullvåg…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on December 27th, 2018 0 likes 455 plays 0  

In For Care Partner: Katarina Nordmark

We Are In For Care: Katarina Nordmark represents the County of Värmland, Sweden, partner in the In For Care project.

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on March 15th, 2017 0 likes 24 plays 0  

In For Care Partner: Elin Thygesen

We Are In For Care: Elin Thygesen represents the University of Agder in the In For Care project.

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on March 15th, 2017 0 likes 38 plays 0  

In For Care Partner: Elisabeth Holen-Rabbersvik

We Are In For Care: Elisabeth Holen-Rabbersvik represents the Municipality of Songdalen, Norway, in the In For Care project.

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on March 16th, 2017 0 likes 39 plays 0  

In For Care Partner: Lene Dahl Lund

We Are In For Care: Lene Dahl Lund represents the University of South Denmark in the In For Care project.

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on April 4th, 2017 0 likes 8 plays 0  

In For Care Partner: Camilla Evensson

We Are In For Care: Camilla Evensson represents the Värmland County Council, Sweden, in the In For Care project.

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on April 4th, 2017 0 likes 12 plays 0  

In For Care Partner: Elise van Opstal

We Are In For Care: Elise van Opstal represents the City of Alst, Belgium, in the In For Care project

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on April 5th, 2017 0 likes 10 plays 0  

In For Care Partner: Daniel Gilmour

We Are In For Care: Daniel Gilmour represents the University of Abertay Dundee, Scotland, in the In For Care project.

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on April 5th, 2017 0 likes 12 plays 0  

In For Care Partner: Stella Buurma

We Are In For Care: Stella Buurma represents CMO STAMM, a knowledge and research center in the Netherlands.

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on April 19th, 2017 0 likes 55 plays 0  

In For Care Partner: Bert Willems

We Are In For Care: Bert Willems represents the City of Turnhout, Belgium, in the In For Care project.

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on April 19th, 2017 0 likes 20 plays 0  

IN FOR CARE PARTNER: Anneke Bosch

WE ARE IN FOR CARE: Anneke Bosch, policy advisor from the Province of Drenthe, The Netherlands.

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on June 15th, 2017 0 likes 10 plays 0  

Philosophy of science Teaser

Smakebiter fra filmene om vestlig vitenskapsfilosofi.

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on December 18th, 2018 0 likes 395 plays 0  

Forskerportrett: Morten Goodwin

FLEKSIBEL UNDERVISNING: Morten Goodwin utvikler og forsker på ny læringsteknologi i programmeringsfaget. Han brenner for å utdanne dyktige programmerere som har ferdigheter…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on March 2nd, 2016 5 likes 5,634 plays 0