Search for media from: "Sigurd Brinch"

Hvordan lærer vi matematikk?

En kort presentasjon av MERG prosjektet.

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 9 plays 0  

Åpningen av Sigurd Køhns hus 31 januar 2011

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 2 plays 0  

Åpningen av Sigurd Køhns hus - Lunchkonsert 1 februar 2011

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 3 plays 0  

Åpningen av Sigurd Køhns hus - Kveldskonsert 31januar 2011

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 6 plays 0  

Åpen dag 2012

Åpen dag ved Universtietet i Agder 7.mars 2012.

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 8 plays 0  

Palabras claves de "A la deriva" de Horacio Quiroga

Palabras claves. Animasjonsvideo som presenterer nøkkelord brukt i spansk undervisning.

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 66 plays 0  

Barnehagebarn underviser studenter

Denne episoden av pedagogisk nachspiel handlar om interaktive tavler, eller digitale verktøy til bruk i undervisning. FLU studentane på UiA blei kursa av dei beste. Nemleg…

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 20 plays 0  

Dagfinn Høybråten kommenterer 2008

Jon Lilletuns minneforelesning 23.10.2008

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 6 plays 0  

Faglærerweb

Applikasjon for faglæerer

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 45 plays 0  

Ex.phil. & ex.fac. på Lesbos

Universitetet i Agder tilbyr examen philosophicum og examen facultatum i Hellas om sommeren.

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 24 plays 0  

E-læring - Hva er nå det?

Foredrag med Sven Åke Bjørke - 12 februar 2009

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 27 plays 0  

Forsker Grand Prix 2012 - Innledning

20. september arrangerer Universitetet i Agder og HIT Forsker grand prix Sør ved Campus Grimstad.

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 8 plays 0  

Folkehelsearbeid og Ernæring, mat og kultur.

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 64 plays 0  

Frank Reichert - iPad-demonstrasjon: Hva nå?

LA2020 konferansen 2010

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 6 plays 0  

Framtidas læringsformer

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 0 plays 0  

Hårek

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 2 plays 0