Search for media from: "Morten Brekke"

Kapittel 21 2.1 Partiell derivasjon - introduksjon

From  Morten Brekke on October 5th, 2016 1 likes 53 plays 0  

Kapittel 14 1.1 Introduksjon av vektorer

From  Morten Brekke on October 21st, 2015 0 likes 23 plays 0  

Kapittel 11 6.3.1 Phasors, eksempel 6.2 side 494

From  Morten Brekke on October 21st, 2015 0 likes 62 plays 0  

Kapittel 11 6.3.2 Phasors, kompleks impedans

From  Morten Brekke on October 21st, 2015 0 likes 32 plays 0  

Kapittel 11 6.3 Phasors

From  Morten Brekke on October 21st, 2015 0 likes 11 plays 0  

Kapittel 11 6.2 Faserelasjoner i en LCR - krets

From  Morten Brekke on October 21st, 2015 0 likes 16 plays 0  

Kapittel 11 4.2.2 De Moivre's teorem, eksempel 6

From  Morten Brekke on October 21st, 2015 0 likes 8 plays 0  

Kapittel 11 4.2.1 De Moivre's teorem, eksempel 4 og 5

From  Morten Brekke on October 21st, 2015 0 likes 9 plays 0  

Kapittel 11 4.2 De Moivres teorem, eksempel 1, 2 og 3

From  Morten Brekke on October 21st, 2015 0 likes 17 plays 0  

Kapittel 11 3.2.1 Oppgave 4 side 470

From  Morten Brekke on October 21st, 2015 0 likes 14 plays 0  

Kapittel 11 2.4 Polar form

From  Morten Brekke on October 21st, 2015 0 likes 12 plays 0  

Kapittel 11 3.2 Potensrekke-utvidelser og Eulers relasjon

From  Morten Brekke on October 21st, 2015 0 likes 14 plays 0  

Kapittel 11 2.3 Modulus (Lengde)

From  Morten Brekke on October 21st, 2015 0 likes 14 plays 0  

Kapittel 11 2.2 Argand diagram

From  Morten Brekke on October 21st, 2015 0 likes 8 plays 0  

Kapittel 11 1.2 Kvadratroten til et negativt tall

From  Morten Brekke on October 21st, 2015 0 likes 86 plays 0  

Kapittel 11 1.6 Divisjon av komplekse tall

From  Morten Brekke on October 21st, 2015 0 likes 16 plays 0