Search for media from: "Martin Gaustad"

Webinar UiA Karriere: "Hvordan få jobb som nyutdannet?" juni 2020

I dette webinaret fra 16. juni 2020 belyser vi ulike spørsmål som du er opptatt av.Får jeg jobb som nyutdannet? Hva er mitt fortrinn som nyutdannet fremfor en som har lang…

From  Martin Gaustad on June 25th, 2020 0 likes 11 plays 0  

videoforelesning.no - Produksjon på eget kontor

From  Martin Gaustad on May 4th, 2017 0 likes 894 plays 0  

videoforelesning.no - Khan Academy-stil

From  Martin Gaustad on February 28th, 2017 0 likes 451 plays 0  

Videofeedback

From  Martin Gaustad on May 5th, 2017 0 likes 567 plays 0  

Velkommen

Velkommen ved Dag Gjerløw Aasland, viserektor UiA

From  Martin Gaustad on October 29th, 2015 0 likes 4 plays 0  

Uten hjelpmidler i studio

From  Martin Gaustad on May 3rd, 2017 0 likes 13 plays 0  

Underveis i klasserommet

From  Martin Gaustad on May 3rd, 2017 0 likes 200 plays 0  

Ukrainakonflikten

Konflikten mellom den ukrainske hæren og opprørerne i øst skaper daglig nye overskrifter i media, men det er likevel vanskelig å forstå hva som skjer og hvorfor.…

From  Martin Gaustad on October 29th, 2015 0 likes 21 plays 0  

Tavle

From  Martin Gaustad on April 7th, 2017 0 likes 316 plays 0  

Samtaler i Studio

From  Martin Gaustad on March 10th, 2017 0 likes 234 plays 0  

R. Mayers kognitive teori om multimedia og læring

Om Richard Mayers kognitive teori om multimedia og læring. En introduksjon til prinsippene.

From  Martin Gaustad on March 1st, 2017 0 likes 1,796 plays 0  

På eget kontor eller i studio?

From  Martin Gaustad on October 28th, 2016 0 likes 848 plays 0  

Produksjon- intro

From  Martin Gaustad on September 1st, 2016 0 likes 969 plays 0  

Prinsipper - del 3

Spatial principle, Temporal Contiguity principle, Modality principle og Multimedia principle

From  Martin Gaustad on March 1st, 2017 0 likes 1,372 plays 0  

Prinsipper - del 2

Segmenting principle, Signaling principle og Redundancy principle

From  Martin Gaustad on March 1st, 2017 0 likes 1,455 plays 0  

Prinsipper - del 1

Pre-training principle og coherent principle

From  Martin Gaustad on March 1st, 2017 0 likes 1,737 plays 0