Search for media from: "Martin Gaustad"

Webinar UiA Karriere: "Hvordan få jobb som nyutdannet?" juni 2020

I dette webinaret fra 16. juni 2020 belyser vi ulike spørsmål som du er opptatt av.Får jeg jobb som nyutdannet? Hva er mitt fortrinn som nyutdannet fremfor en som har lang…

From  Martin Gaustad on June 25th, 2020 0 likes 11 plays 0  

Mayers Quiz

From  Martin Gaustad on March 14th, 2017 0 likes 426 plays 0  

Introduksjon til videoforelesning.no

From  Martin Gaustad on November 17th, 2016 0 likes 624 plays 0  

Dokumentkamera

From  Martin Gaustad on May 3rd, 2017 0 likes 226 plays 0  

Samtaler i Studio

From  Martin Gaustad on March 10th, 2017 0 likes 234 plays 0  

KIVI - Glasstavle

From  Martin Gaustad on April 24th, 2017 0 likes 306 plays 0  

videoforelesning.no - Khan Academy-stil

From  Martin Gaustad on February 28th, 2017 0 likes 451 plays 0  

MA-216 26.02.15 Time 1

From  Martin Gaustad on October 26th, 2015 0 likes 58 plays 0  

Produksjon- intro

From  Martin Gaustad on September 1st, 2016 0 likes 969 plays 0  

Videofeedback

From  Martin Gaustad on May 5th, 2017 0 likes 567 plays 0  

Fokus på foreleseren

From  Martin Gaustad on October 31st, 2016 0 likes 277 plays 0  

Velkommen

Velkommen ved Dag Gjerløw Aasland, viserektor UiA

From  Martin Gaustad on October 29th, 2015 0 likes 4 plays 0  

Hvordan komme gjennom videoruta

From  Martin Gaustad on October 31st, 2016 0 likes 297 plays 0  

Prinsipper - del 2

Segmenting principle, Signaling principle og Redundancy principle

From  Martin Gaustad on March 1st, 2017 0 likes 1,455 plays 0  

Etter

From  Martin Gaustad on May 8th, 2017 0 likes 102 plays 0