Search for media from: "Aase Malene Harbitz"

Sunt bananbrød

Filmen jeg har laget viser en instruksjon på et brød av godt modne bananer. Jeg har stadig opplevd at voksne og barn ikke liker og derved kaster brune og brunflekkete bananer. I et…

From  Aase Malene Harbitz on November 18th, 2016 1 likes 75 plays 4