Search for media from: "Morten Brekke"

Kapittel 23 9.5-1 Ikke standard normalfordeling eksempel 9.6

From  Morten Brekke 2 Years ago 0 likes 66 views 0  

Kapittel 23 9.5 Ikke standard normalfordeling eksempel 9.5

From  Morten Brekke 2 Years ago 0 likes 77 views 0  

Kapittel 23 9.4-4 Beregne sannsynligheter med tabell eksempel 9.4

From  Morten Brekke 2 Years ago 0 likes 43 views 0  

Kapittel 23 9.4-3 Beregne sannsynligheter med tabell eksempel 9.3

From  Morten Brekke 2 Years ago 0 likes 53 views 0  

Kapittel 23 9.4-2 Beregne sannsynligheter med tabell eksempel 9.2

From  Morten Brekke 2 Years ago 0 likes 39 views 0  

Kapittel 23 9.4-1 Beregne sannsynligheter med tabell eksempel 9.1

From  Morten Brekke 2 Years ago 0 likes 58 views 0  

Kapittel 23 9.4 Beregne sannsynligheter med tabell

From  Morten Brekke 2 Years ago 0 likes 53 views 0  

Kapittel 23 9.3 Standard normalfordeling

From  Morten Brekke 2 Years ago 0 likes 71 views 0  

Kapittel 23 9.2 Normalfordelingens tetthetsfunksjon

From  Morten Brekke 2 Years ago 0 likes 61 views 0  

Kapittel 23 9.1 Normalfordeling

From  Morten Brekke 2 Years ago 0 likes 60 views 0  

Kapittel 23 8.3-1 Poisson og Binomisk fordeling eksempel 8.6

From  Morten Brekke 2 Years ago 0 likes 142 views 0  

Kapittel 23 8.3 Poisson og Binomisk fordeling eksempel 8.5

From  Morten Brekke 2 Years ago 0 likes 115 views 0  

Kapittel 23 8.2-2 Poisson fordeling eksempel 8.3 og 8.4

From  Morten Brekke 2 Years ago 0 likes 145 views 0  

Kapittel 23 8.2-1 Poisson fordeling eksempel 8.2

From  Morten Brekke 2 Years ago 0 likes 404 views 0  

Kapittel 23 8.2 Poisson fordeling eksempel 8.1

From  Morten Brekke 2 Years ago 0 likes 140 views 0  

Kapittel 23 8.1 Poisson fordeling

From  Morten Brekke 2 Years ago 0 likes 153 views 0