Search for media from: "Morten Brekke"

Kapittel 14 1.1 Introduksjon av vektorer

From  Morten Brekke 4 Years ago 0 likes 23 views 0  

Kapittel 11 6.3.1 Phasors, eksempel 6.2 side 494

From  Morten Brekke 4 Years ago 0 likes 56 views 0  

Kapittel 11 6.3.2 Phasors, kompleks impedans

From  Morten Brekke 4 Years ago 0 likes 32 views 0  

Kapittel 11 6.3 Phasors

From  Morten Brekke 4 Years ago 0 likes 11 views 0  

Kapittel 11 6.2 Faserelasjoner i en LCR - krets

From  Morten Brekke 4 Years ago 0 likes 16 views 0  

Kapittel 11 4.2.2 De Moivre's teorem, eksempel 6

From  Morten Brekke 4 Years ago 0 likes 8 views 0  

Kapittel 11 4.2.1 De Moivre's teorem, eksempel 4 og 5

From  Morten Brekke 4 Years ago 0 likes 9 views 0  

Kapittel 11 4.2 De Moivres teorem, eksempel 1, 2 og 3

From  Morten Brekke 4 Years ago 0 likes 17 views 0  

Kapittel 11 3.2.1 Oppgave 4 side 470

From  Morten Brekke 4 Years ago 0 likes 14 views 0  

Kapittel 11 2.4 Polar form

From  Morten Brekke 4 Years ago 0 likes 12 views 0  

Kapittel 11 3.2 Potensrekke-utvidelser og Eulers relasjon

From  Morten Brekke 4 Years ago 0 likes 14 views 0  

Kapittel 11 2.3 Modulus (Lengde)

From  Morten Brekke 4 Years ago 0 likes 14 views 0  

Kapittel 11 2.2 Argand diagram

From  Morten Brekke 4 Years ago 0 likes 8 views 0  

Kapittel 11 1.2 Kvadratroten til et negativt tall

From  Morten Brekke 4 Years ago 0 likes 86 views 0  

Kapittel 11 1.6 Divisjon av komplekse tall

From  Morten Brekke 4 Years ago 0 likes 16 views 0  

Kapittel 11 1.5 Multiplikasjon av komplekse tall

From  Morten Brekke 4 Years ago 0 likes 15 views 0