Search for media from: "Signe Tørå Karsrud"

i4Helse

Idé, involvering, innovasjon og implementering. I4Helse er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, kommuner, næringsliv og brukere om teknologi, innovasjon, helsefaglig forskning og…

From  Signe Tørå Karsrud on April 15th, 2020 0 likes 166 plays 0  

Master i informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Master i informasjons- og kommunikasjonsteknologi

From  Signe Tørå Karsrud on April 2nd, 2020 0 likes 118 plays 0  

HR-studiet i Grimstad

From  Signe Tørå Karsrud on February 21st, 2020 0 likes 141 plays 0