Search for media from: "Martin Gaustad"

videoforelesning.no - Produksjon på eget kontor

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 577 views 0  

videoforelesning.no - Khan Academy-stil

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 309 views 0  

Videofeedback

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 259 views 0  

Velkommen

Velkommen ved Dag Gjerløw Aasland, viserektor UiA

From  Martin Gaustad 4 Years ago 0 likes 3 views 0  

Uten hjelpmidler i studio

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 12 views 0  

Underveis i klasserommet

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 107 views 0  

Ukrainakonflikten

Konflikten mellom den ukrainske hæren og opprørerne i øst skaper daglig nye overskrifter i media, men det er likevel vanskelig å forstå hva som skjer og hvorfor.…

From  Martin Gaustad 4 Years ago 0 likes 20 views 0  

Tavle

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 241 views 0  

Samtaler i Studio

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 189 views 0  

R. Mayers kognitive teori om multimedia og læring

Om Richard Mayers kognitive teori om multimedia og læring. En introduksjon til prinsippene.

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 1,215 views 0  

På eget kontor eller i studio?

From  Martin Gaustad 3 Years ago 0 likes 540 views 0  

Produksjon- intro

From  Martin Gaustad 3 Years ago 0 likes 714 views 0  

Prinsipper - del 3

Spatial principle, Temporal Contiguity principle, Modality principle og Multimedia principle

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 935 views 0  

Prinsipper - del 2

Segmenting principle, Signaling principle og Redundancy principle

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 985 views 0  

Prinsipper - del 1

Pre-training principle og coherent principle

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 1,158 views 0  

presentasjonsverktøy i tv-studio

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 267 views 0