Search for media from: "Hildegunn Mellesmo Aslaksen"

The Changing Nature of Work

COPING: There is a close historical link between the structure of production in society and the nature of work. The structure of production is today facing considerable changes, in the perspective of…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on July 2nd, 2020 0 likes 12 plays 0  

Fra jeg til vi

BALANSE: Forskning er en kollektiv aktivitet. Å gå fra et jeg til et vi kan være både uvant og krevende. Det krever noe mer enn bare å samarbeide. Vi møter Rani…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on May 9th, 2019 0 likes 159 plays 0  

Flere veier til toppen

BALANSE: Kvinner velger ofte andre veier enn de tradisjonelle til toppstillinger i forskningen. Disse veiene byr på ulike hindringer. Vi møter Gry Agnete Alsos ved Nord universitet og…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on February 15th, 2019 0 likes 188 plays 0  

Å ta vare på de unge

BALANSE: Kjønnsrollene blant unge forskere i dag kolliderer med den tradisjonelle forskerrollen. Gode ledere kan håndtere denne utfordringen. Vi møter det unge forskerparet Hanne…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on January 28th, 2019 0 likes 136 plays 0  

Maskuliniteten i akademia

BALANSE: Det skjer en skjult diskriminering av kvinner på veien til toppstillinger i forskningen. Dette har også konsekvenser for forskningen. Vi møter Øystein Gullvåg…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on December 27th, 2018 0 likes 457 plays 0  

Philosophy of science Teaser

Smakebiter fra filmene om vestlig vitenskapsfilosofi.

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on December 18th, 2018 0 likes 405 plays 0  

Keynote speaker: Olav Eikeland

COPING WITH THE FUTURE CONFERENCE: Professor Olav Eikeland on Action Research and: "(Why) Does AR need to intervene and change things?"

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on November 28th, 2018 0 likes 25 plays 0  

Keynote speaker John Hurley

COPING WITH THE FUTURE CONFERENCE: Keynote speech by Research Manager at Eurofound: "The current quality of work in Europe and the future of work."

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on November 6th, 2018 0 likes 17 plays 0  

Keynote speaker: Richard Ennals

COPING WITH THE FUTURE CONFERENCE: Professor Richard Ennals: "Brexit and Coping with the future".

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on November 6th, 2018 0 likes 19 plays 0  

Perspective: Einar Duengen Bøhn

COPING WITH THE FUTURE CONFERENCE: "AI and the future of work." Einar Duenger Bøhn, Professor of philosophy, University of Agder.

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on November 6th, 2018 0 likes 21 plays 0  

Keynote speaker Emil Sobottka

COPING WTH THE FUTURE CONFERENCE: "Action Research and transformative social processes: the Latin American Strategy."

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on November 6th, 2018 0 likes 16 plays 0  

Coping With the Future Conference

COPING: There is a close historical link between the structure of production in society and the nature of work. The structure of production is facing considerable changes, in the perspective of…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on September 20th, 2018 2 likes 235 plays 0  

This is MOSO

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on August 22nd, 2018 0 likes 1,081 plays 0  

Til veileder

PEDAGOGISK BRUK AV MOSO: Til veileder

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on August 22nd, 2018 0 likes 288 plays 0  

Observasjon

PEDAGOGISK BRUK AV MOSO: Observasjon

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on August 22nd, 2018 0 likes 389 plays 0  

Etterveiledning

PEDAGOGISK BRUK AV MOSO: Etterveiledning

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on August 22nd, 2018 0 likes 322 plays 0