Search for media from: "Sigurd Brinch"

Åpningen av Sigurd Køhns hus 31 januar 2011

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 2 plays 0  

Åpningen av Sigurd Køhns hus - Lunchkonsert 1 februar 2011

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 3 plays 0  

Åpningen av Sigurd Køhns hus - Kveldskonsert 31januar 2011

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 6 plays 0  

Åpen dag 2012

Åpen dag ved Universtietet i Agder 7.mars 2012.

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 8 plays 0  

Who is the biggest polluter ?

From  Sigurd Brinch on October 26th, 2015 0 likes 1 plays 0  

Universitetspedagogikk 2012

Seminar om IT i undervisning. Pedagogisk bruk av digitale verktøy.

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 6 plays 0  

Universitetslektor Tor Tanggaard fra fakultet for humaniora og pedagogikk

Seminar om forbedret faglig introduksjon til studiene ved UiA

From  Sigurd Brinch on October 26th, 2015 0 likes 58 plays 0  

Universitetslektor Halvard Øysæd fra fakultet for teknologi og realfag

Seminar om forbedret faglig introduksjon til studiene ved UiA

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 21 plays 0  

Universitetet i Agders åpningsseremoni 2007

Åpningsseremoni 2007

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 14 plays 0  

Ung tekno

ABEL UNGDOMSSKOLE GJERSTAD, 14. OKTOBER KL. 11.30 – 14.00

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 18 plays 0  

UiA BIL - Sykkeltur fra Nelaug til Arendal

Sykkeltur fra Nelaug til Arendal onsdag 19. mai 2010.

From  Sigurd Brinch on October 26th, 2015 0 likes 8 plays 0  

Torunn Lauvdal ønsker velkommen 2008

Jon Lilletuns minneforelesning 23.10.2008

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 1 plays 0  

Torunn Lauvdal ønsker velkommen

LA2020 konferansen 2010

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 0 plays 0  

Torunn Lauvdal avslutter 2008

Jon Lilletuns minneforelesning 23.10.2008

From  Sigurd Brinch on October 26th, 2015 0 likes 2 plays 0  

Timesys

From  Sigurd Brinch on October 26th, 2015 0 likes 4 plays 0  

Timeplan

From  Sigurd Brinch on October 26th, 2015 0 likes 57 plays 0