Search for media from: "Rune Risdal"

Thomas Bjørnsen - Disputas - Del-3 - 2019-08-27

From  Rune Risdal 2 Weeks ago 0 likes 3 views 0  

Thomas Bjørnsen - Disputas - Del-2 - 2019-08-27

From  Rune Risdal 2 Weeks ago 0 likes 5 views 0  

Thomas Bjørnsen - Disputas - Del 3 - 2019-08-27

From  Rune Risdal 3 Weeks ago 0 likes 1 views 0  

Thomas Bjørnsen - Disputas - Prøveforelesing - 2019-08-27

From  Rune Risdal 3 Weeks ago 0 likes 2 views 0  

Hadia Tajiks tale

Hadia Tajiks tale ved studiestart i Kristiansand

From  Rune Risdal 2 Months ago 0 likes 82 views 0  

Rektor Sunniva Whittakers tale

Rektor Sunniva Whittakers tale ved studiestart i Kristiansand

From  Rune Risdal 2 Months ago 0 likes 9 views 0  

STA-leder Benedicte Nordlies tale

STA-leder Benedicte Nordlies tale ved studiestart i Kristiansand

From  Rune Risdal 2 Months ago 0 likes 26 views 0  

Ordfører Harald Furres tale

Ordfører Harald Furres tale ved studiestart i Kristiansand

From  Rune Risdal 2 Months ago 0 likes 23 views 0  

Carina Ribe Fernee - Disputas - Første del - 2019-08-06

From  Rune Risdal 2 Months ago 0 likes 14 views 0  

Carina Ribe Fernee - Prøveforelesning - 2019-08-06

From  Rune Risdal 2 Months ago 0 likes 17 views 0  

Carina Ribe Fernee - Disputas - Andre del - 2019-08-06

From  Rune Risdal 2 Months ago 0 likes 28 views 0  

Sissel H Helland - Disputas - Tredje del - 2019-06-19

From  Rune Risdal 3 Months ago 0 likes 6 views 0  

Sissel H Helland - Disputas - Andre del - 2019-06-19

From  Rune Risdal 3 Months ago 0 likes 3 views 0  

Sissel H Helland - Disputas - Første del - 2019-06-19

From  Rune Risdal 3 Months ago 0 likes 14 views 0  

Sissel H Helland - Prøveforelesning - 2019-06-19

From  Rune Risdal 3 Months ago 0 likes 16 views 0  

Likestillingskonferansen - del 5 - 01 november 2018

MEDSPILLER ELLER MOTSPILLER? FOTBALL SOM ARENA FOR LIKESTILLING OG INKLUDERING Medspiller eller motspiller? Samtale mellom Marit Fiane Grødum, Bård Borgersen (NFF Telemark), elev Mina…

From  Rune Risdal 3 Months ago 0 likes 2 views 0