Search for media from: "Rune Risdal"

MatteMOOC - A6 Figurmønster

From  Rune Risdal 3 Years ago 0 likes 2,765 views 0  

MatteMOOC - A2 Tallsystemer

From  Rune Risdal 3 Years ago 0 likes 2,682 views 0  

MatteMOOC - H2 Posisjonssystem base fem

From  Rune Risdal 3 Years ago 0 likes 2,567 views 0  

MatteMOOC - A1 Intro til Hverandrevurdering

From  Rune Risdal 3 Years ago 0 likes 1,830 views 0  

MatteMOOC - H1 Posisjonssystem base ti

From  Rune Risdal 3 Years ago 0 likes 1,623 views 0  

MatteMOOC - A5 Funksjonsuttrykk

From  Rune Risdal 3 Years ago 0 likes 1,421 views 0  

MatteMOOC - H3 Utvidelser av tallområdet

From  Rune Risdal 3 Years ago 0 likes 1,253 views 0  

MatteMOOC - A4 - Koordinatsystemer

From  Rune Risdal 3 Years ago 0 likes 1,227 views 0  

MatteMOOC - H4 Algebra

From  Rune Risdal 3 Years ago 0 likes 1,226 views 0  

MatteMOOC - A3 Tallteori

From  Rune Risdal 3 Years ago 0 likes 1,202 views 0  

MatteMOOC - H6 Ligninger

From  Rune Risdal 3 Years ago 0 likes 1,125 views 0  

Skift av sengetøy med pasient i seng

From  Rune Risdal 3 Years ago 0 likes 1,049 views 0  

MatteMOOC - H5 Likhetstegnet

From  Rune Risdal 3 Years ago 0 likes 932 views 0  

MA-216 07.01.15 Time 1

From  Rune Risdal 3 Years ago 0 likes 275 views 0  

Fagbøker for barn: Gjøken

SK-101, leksjon 4

From  Rune Risdal 3 Years ago 0 likes 261 views 0  

Å ha et barn med transtalent

Samtale mellom Hanne Kro Sørborg og Aileen Safi Bjørnstad om det å ha et barn med transtalent.

From  Rune Risdal 3 Years ago 0 likes 254 views 0