Search for media from: "Martin Gaustad"

videoforelesning.no - Produksjon på eget kontor

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 539 views 0  

videoforelesning.no - Khan Academy-stil

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 286 views 0  

Videofeedback

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 250 views 0  

Velkommen

Velkommen ved Dag Gjerløw Aasland, viserektor UiA

From  Martin Gaustad 3 Years ago 0 likes 3 views 0  

Uten hjelpmidler i studio

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 12 views 0  

Underveis i klasserommet

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 99 views 0  

Ukrainakonflikten

Konflikten mellom den ukrainske hæren og opprørerne i øst skaper daglig nye overskrifter i media, men det er likevel vanskelig å forstå hva som skjer og hvorfor.…

From  Martin Gaustad 3 Years ago 0 likes 20 views 0  

Tavle

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 227 views 0  

Samtaler i Studio

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 177 views 0  

R. Mayers kognitive teori om multimedia og læring

Om Richard Mayers kognitive teori om multimedia og læring. En introduksjon til prinsippene.

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 1,072 views 0  

På eget kontor eller i studio?

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 510 views 0  

Produksjon- intro

From  Martin Gaustad 3 Years ago 0 likes 665 views 0  

Prinsipper - del 3

Spatial principle, Temporal Contiguity principle, Modality principle og Multimedia principle

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 816 views 0  

Prinsipper - del 2

Segmenting principle, Signaling principle og Redundancy principle

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 861 views 0  

Prinsipper - del 1

Pre-training principle og coherent principle

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 1,006 views 0  

presentasjonsverktøy i tv-studio

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 243 views 0