Search for media from: "Cathrine Mjøs Sviggum"

Øvingsavdelingen

Velkommen til øvingsavdelingen.

From  Cathrine Mjøs Sviggum on October 29th, 2015 0 likes 762 plays 0  

Vitale tegn.

Praktiske prosedyrer i sykepleie

From  Cathrine Mjøs Sviggum on October 21st, 2015 0 likes 3,325 plays 0  

Vask i seng.

Praktiske prosedyrer i sykepleie. Vask av pasient i seng.

From  Cathrine Mjøs Sviggum on October 21st, 2015 0 likes 4,091 plays 0  

Utla_n ved Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket har selvbetjent utlån og retur.

From  Cathrine Mjøs Sviggum on October 29th, 2015 0 likes 61 plays 0  

Utfordrar tradisjonell undervisning

DIGITAL TILSTAND: Teknologien utfordrar den tradisjonelle undervisninga. Kva gjer Universitetet i Agder for å utnytte det pedagogiske potensiale som digitale verktøy og medier gir? Vi…

From  Cathrine Mjøs Sviggum on November 16th, 2015 0 likes 221 plays 0  

Universitetspedagogikk på Metochi

UNIPED: Hvorfor holde kurs i universitetspedagogikk på Metochi?

From  Cathrine Mjøs Sviggum on January 18th, 2017 0 likes 154 plays 0  

Universitetspedagogikk

UNIPED: PULS ved UiA held kurs i universitetspedagogikk. Kurset skal bidra til å utvikle, supplere og justera den pedagogiske kompetanse som allereie fins blant ansatte ved universitetet.

From  Cathrine Mjøs Sviggum on December 27th, 2016 0 likes 149 plays 0  

Tilrettelegging

BISTAND: Tilretteleggingskontoret tilbyr praktisk hjelp og veiledning for deg som har funksjonsnedsettelse eller sykdom som påvirker din studiehverdag.

From  Cathrine Mjøs Sviggum on May 29th, 2017 0 likes 81 plays 0  

Tillitsvalgt 2016

From  Cathrine Mjøs Sviggum on July 4th, 2016 0 likes 195 plays 0  

Telle trappetrinn.

MATTE I BARNEHAGEN: Barna teller trappetrinn i ordentlig trapp. Dette er en videreføring av aktiviteten med duploklosser. Aktiviteten foregår ute.

From  Cathrine Mjøs Sviggum on October 29th, 2015 0 likes 83 plays 0  

Tablet as a digital tool in supervision

‘Tablet as a digital tool in supervision of teacher students’ professional training. The aim is to investigate tablets as tools for observation and supervision in periods of practical…

From  Cathrine Mjøs Sviggum on October 29th, 2015 0 likes 217 plays 0  

Ta pa_ sterile hansker

Praktisk prosedyre i sykepleie.

From  Cathrine Mjøs Sviggum on October 21st, 2015 0 likes 1,163 plays 0  

Ta av og pa_ skjorte.

Praktiske prosedyrer i sykepleie.

From  Cathrine Mjøs Sviggum on October 21st, 2015 0 likes 1,276 plays 0  

Ta av og pa_ hansker.

Praktiske prosedyrer i sykepleie. Ta av og på hansker.

From  Cathrine Mjøs Sviggum on October 29th, 2015 0 likes 237 plays 0  

Ta av og pa_ hansker.

Praktiske prosedyrer i sykepleie.

From  Cathrine Mjøs Sviggum on October 21st, 2015 0 likes 450 plays 0  

Ta av beskyttelseshansker

Praktiske prosedyrer i sykepleie.

From  Cathrine Mjøs Sviggum on October 21st, 2015 0 likes 710 plays 0