Search for media from: "Morten Brekke"

Kapittel 14 4.6.2 Kryssproduktt Arealet av en trekant - eksempel 4.12

From  Morten Brekke 4 Years ago 0 likes 6 views 0  

kapittel 11 3.3 Komplekse tall på eksponentiell form

From  Morten Brekke 4 Years ago 0 likes 120 views 0  

Kapittel 14 4.4 Egenskaper ved vektorprodukt

From  Morten Brekke 4 Years ago 0 likes 10 views 0  

Kapittel 11 6.2 Faserelasjoner i en LCR - krets

From  Morten Brekke 4 Years ago 0 likes 16 views 0  

Kapittel 11 4.2.2 De Moivre's teorem, eksempel 6

From  Morten Brekke 4 Years ago 0 likes 8 views 0  

Kapittel 14 3.4 Formel til skalarprodukt - eksempler

From  Morten Brekke 4 Years ago 0 likes 7 views 0  

Kapittel 20 1.2-1 Definisjoner differensiallikninger eksempler

From  Morten Brekke 3 Years ago 0 likes 39 views 0  

Kapittel 22 1.3 Tabell over Laplace transformasjoner

From  Morten Brekke 3 Years ago 0 likes 28 views 0  

Kapittel 11 3.2.1 Oppgave 4 side 470

From  Morten Brekke 4 Years ago 0 likes 14 views 0  

Kapittel 20 1.3 Løsning til en differensiallikning

From  Morten Brekke 3 Years ago 0 likes 54 views 0  

Kapittel 12 2.3-1 Hvordan multiplisere matriser

From  Morten Brekke 3 Years ago 0 likes 37 views 0  

Eksempel 11.1.1

From  Morten Brekke 4 Years ago 0 likes 19 views 0  

Eksempel 11.3

From  Morten Brekke 4 Years ago 0 likes 25 views 0  

Kapittel 14 3.5 Vinkel mellom vektorer - skalarprodukt

From  Morten Brekke 4 Years ago 0 likes 9 views 0  

Eksempel 13.4

From  Morten Brekke 4 Years ago 0 likes 18 views 0  

Eksempel 13.1

From  Morten Brekke 4 Years ago 0 likes 33 views 0