Search for media from: "Morten Brekke"

Kapittel 13 4.2 Trivielle og ikke trivielle løsninger

From  Morten Brekke on August 30th, 2016 0 likes 640 plays 0  

Kapittel 21 4.3 Finne stasjonære punkter

From  Morten Brekke on October 5th, 2016 0 likes 546 plays 0  

Kapittel 12 3.3 Minor og kofaktor til en 3x3 matrise

From  Morten Brekke on August 23rd, 2016 0 likes 519 plays 0  

Kapittel 23 8.2-1 Poisson fordeling eksempel 8.2

From  Morten Brekke on January 17th, 2017 0 likes 421 plays 0  

Kapittel 11 5.2 Løse likninger med komplekse tall, eksempel 1, 2 og 3

From  Morten Brekke on October 29th, 2015 0 likes 382 plays 0  

Kapittel 14 Kraft og bevegelse II teori

From  Morten Brekke on November 5th, 2015 0 likes 232 plays 0  

Kapittel 20 6.3 Finne partikulær løsning

From  Morten Brekke on October 3rd, 2016 0 likes 224 plays 0  

Kapittel 15 Statikk teori

From  Morten Brekke on November 5th, 2015 0 likes 218 plays 0  

Kapittel 12 3.5 Determinant av en 4x4 matrise

From  Morten Brekke on August 23rd, 2016 0 likes 185 plays 0  

Kapittel 13 Bevegelse II teori

From  Morten Brekke on November 5th, 2015 0 likes 177 plays 0  

Kapittel 18 5.3 Overflateareal til et omdreiningslegeme

From  Morten Brekke on March 3rd, 2016 0 likes 174 plays 0  

Kapittel 16 6.1 - 6.2 Tangenter og normaler

From  Morten Brekke on January 12th, 2016 0 likes 173 plays 0  

Kapittel 23 1.2 og 1.3 Diskrete og kontinuerlige data

From  Morten Brekke on November 21st, 2016 0 likes 171 plays 0  

Kapittel 23 1.1 Introduksjon til statistikk

From  Morten Brekke on November 21st, 2016 0 likes 168 plays 0  

Kapittel 19 4.1 Taylor og Maclaurin rekker- enkel innføring

From  Morten Brekke on April 4th, 2016 0 likes 166 plays 0  

Kapittel 12 2.3 Hvordan multiplisere matriser

From  Morten Brekke on August 22nd, 2016 0 likes 161 plays 0