Search for media from: "Silje Lier"

Oppdeling av mango

Filmen kan brukes som instruksjon til oppskjæring av ulike frukter. Om man ikke har delt en mango før og ikke vet hvordan steinen ser kan det være vanskelig. Ved å bruke…

From  Silje Lier on November 16th, 2016 0 likes 182 plays 4