Search for media from: "Martin Gaustad"

videoforelesning.no - Produksjon på eget kontor

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 533 views 0  

videoforelesning.no - Khan Academy-stil

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 280 views 0  

Videofeedback

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 250 views 0  

Velkommen

Velkommen ved Dag Gjerløw Aasland, viserektor UiA

From  Martin Gaustad 3 Years ago 0 likes 3 views 0  

Uten hjelpmidler i studio

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 12 views 0  

Underveis i klasserommet

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 98 views 0  

Ukrainakonflikten

Konflikten mellom den ukrainske hæren og opprørerne i øst skaper daglig nye overskrifter i media, men det er likevel vanskelig å forstå hva som skjer og hvorfor.…

From  Martin Gaustad 3 Years ago 0 likes 20 views 0  

Tavle

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 225 views 0  

Samtaler i Studio

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 175 views 0  

R. Mayers kognitive teori om multimedia og læring

Om Richard Mayers kognitive teori om multimedia og læring. En introduksjon til prinsippene.

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 1,039 views 0  

På eget kontor eller i studio?

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 508 views 0  

Produksjon- intro

From  Martin Gaustad 3 Years ago 0 likes 648 views 0  

Prinsipper - del 3

Spatial principle, Temporal Contiguity principle, Modality principle og Multimedia principle

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 790 views 0  

Prinsipper - del 2

Segmenting principle, Signaling principle og Redundancy principle

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 834 views 0  

Prinsipper - del 1

Pre-training principle og coherent principle

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 978 views 0  

presentasjonsverktøy i tv-studio

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 239 views 0