Search for media from: "Cathrine Mjøs Sviggum"

Øvingsavdelingen

Velkommen til øvingsavdelingen.

From  Cathrine Mjøs Sviggum 4 Years ago 0 likes 758 views 0  

Vitale tegn.

Praktiske prosedyrer i sykepleie

From  Cathrine Mjøs Sviggum 4 Years ago 0 likes 3,130 views 0  

Vask i seng.

Praktiske prosedyrer i sykepleie. Vask av pasient i seng.

From  Cathrine Mjøs Sviggum 4 Years ago 0 likes 4,034 views 0  

Utla_n ved Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket har selvbetjent utlån og retur.

From  Cathrine Mjøs Sviggum 4 Years ago 0 likes 56 views 0  

Utfordrar tradisjonell undervisning

DIGITAL TILSTAND: Teknologien utfordrar den tradisjonelle undervisninga. Kva gjer Universitetet i Agder for å utnytte det pedagogiske potensiale som digitale verktøy og medier gir? Vi…

From  Cathrine Mjøs Sviggum 4 Years ago 0 likes 217 views 0  

Universitetspedagogikk på Metochi

UNIPED: Hvorfor holde kurs i universitetspedagogikk på Metochi?

From  Cathrine Mjøs Sviggum 3 Years ago 0 likes 151 views 0  

Universitetspedagogikk

UNIPED: PULS ved UiA held kurs i universitetspedagogikk. Kurset skal bidra til å utvikle, supplere og justera den pedagogiske kompetanse som allereie fins blant ansatte ved universitetet.

From  Cathrine Mjøs Sviggum 3 Years ago 0 likes 141 views 0  

Tilrettelegging

BISTAND: Tilretteleggingskontoret tilbyr praktisk hjelp og veiledning for deg som har funksjonsnedsettelse eller sykdom som påvirker din studiehverdag.

From  Cathrine Mjøs Sviggum 2 Years ago 0 likes 77 views 0  

Tillitsvalgt 2016

From  Cathrine Mjøs Sviggum 3 Years ago 0 likes 195 views 0  

Telle trappetrinn.

MATTE I BARNEHAGEN: Barna teller trappetrinn i ordentlig trapp. Dette er en videreføring av aktiviteten med duploklosser. Aktiviteten foregår ute.

From  Cathrine Mjøs Sviggum 4 Years ago 0 likes 80 views 0  

Tablet as a digital tool in supervision

‘Tablet as a digital tool in supervision of teacher students’ professional training. The aim is to investigate tablets as tools for observation and supervision in periods of practical…

From  Cathrine Mjøs Sviggum 4 Years ago 0 likes 192 views 0  

Ta pa_ sterile hansker

Praktisk prosedyre i sykepleie.

From  Cathrine Mjøs Sviggum 4 Years ago 0 likes 1,129 views 0  

Ta av og pa_ skjorte.

Praktiske prosedyrer i sykepleie.

From  Cathrine Mjøs Sviggum 4 Years ago 0 likes 1,268 views 0  

Ta av og pa_ hansker.

Praktiske prosedyrer i sykepleie. Ta av og på hansker.

From  Cathrine Mjøs Sviggum 4 Years ago 0 likes 235 views 0  

Ta av og pa_ hansker.

Praktiske prosedyrer i sykepleie.

From  Cathrine Mjøs Sviggum 4 Years ago 0 likes 440 views 0  

Ta av beskyttelseshansker

Praktiske prosedyrer i sykepleie.

From  Cathrine Mjøs Sviggum 4 Years ago 0 likes 709 views 0