Search for media from: "Martin Gaustad"

Bilder og musikk

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 169 views 0  

Prinsipper - del 1

Pre-training principle og coherent principle

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 1,008 views 0  

del2_design

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 222 views 0  

del4_grafikk

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 232 views 0  

Prinsipper - del 3

Spatial principle, Temporal Contiguity principle, Modality principle og Multimedia principle

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 819 views 0  

Intro - sikkerhet og klassifisering

From  Martin Gaustad A year ago 0 likes 102 views 0  

Underveis i klasserommet

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 99 views 0  

På eget kontor eller i studio?

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 510 views 0  

Uten hjelpmidler i studio

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 12 views 0  

Tavle

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 227 views 0  

presentasjonsverktøy i tv-studio

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 244 views 0  

Ukrainakonflikten

Konflikten mellom den ukrainske hæren og opprørerne i øst skaper daglig nye overskrifter i media, men det er likevel vanskelig å forstå hva som skjer og hvorfor.…

From  Martin Gaustad 3 Years ago 0 likes 20 views 0  

Del 3 Lag din egen mal

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 253 views 0  

R. Mayers kognitive teori om multimedia og læring

Om Richard Mayers kognitive teori om multimedia og læring. En introduksjon til prinsippene.

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 1,074 views 0  

Planleggingsprosessen 1 - Pedagogisk design

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 593 views 0  

Før

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 149 views 0