Search for media from: "Rune Risdal"

Øystein Sylta - Prøveforelesning - 24mai 2017

Oppgitt emne for prøveforelesning: "Scientific evidence for the effect of high-volume low-intensity training on key physiological variables and endurance performance."

From  Rune Risdal on May 26th, 2017 0 likes 38 plays 0  

Øystein Sylta - Disputas-2 - 24mai 2017

Tittel på avhandling: “Endurance training organization in elite endurance athletes. From description of best practice towards individualized prescription”

From  Rune Risdal on May 26th, 2017 0 likes 69 plays 0  

Øystein Sylta - Disputas-1 - 24mai 2017

Tittel på avhandling: “Endurance training organization in elite endurance athletes. From description of best practice towards individualized prescription”

From  Rune Risdal on May 26th, 2017 0 likes 137 plays 0  

«Litteratur, lesing, politikk»

Forfatterne og litteraturen

From  Rune Risdal on October 29th, 2015 0 likes 2 plays 0  

«Litteratur og litteraturforskning i rettssamfunnet»

Forfatterne og litteraturen

From  Rune Risdal on October 29th, 2015 0 likes 6 plays 0  

«Literarisches Quartett»-«Litterær kvartett» – en samtale om 4 aktuelle tyske romaner som er oversatt til norsk

Tysklandskonferansen - næringsliv, utdanning og kultur. I fokus står norsk-tyske forbindelser innen næringsliv, utdanning og forskning.

From  Rune Risdal on May 13th, 2019 0 likes 42 plays 0  

Welcome to E-teaching II

From  Rune Risdal on January 9th, 2017 0 likes 30 plays 0  

Viserektor Astrid B. Eggen UiA

From  Rune Risdal on February 17th, 2017 0 likes 12 plays 0  

Vi presenterer oss - Svein Slettan

From  Rune Risdal on October 21st, 2015 0 likes 17 plays 0  

Vi presenterer oss - Elise Seip Tønnessen

From  Rune Risdal on October 29th, 2015 0 likes 5 plays 0  

Vi presenterer oss - Elin Arnesen Moseid

From  Rune Risdal on October 21st, 2015 0 likes 16 plays 0  

UT-502 2017-08-30 Time 2

........(due to problems, the first lesson this day was not possible to publish)

From  Rune Risdal on August 31st, 2017 0 likes 25 plays 0  

UT-502 2017-08-28 Time 2

From  Rune Risdal on August 28th, 2017 0 likes 27 plays 0  

UT-502 2017-08-28 Time 1

From  Rune Risdal on August 28th, 2017 0 likes 22 plays 0  

Ut av skyggene - ved Shazia Majid

From  Rune Risdal on November 28th, 2019 0 likes 2 plays 0  

Unity TV-sending 14.10.2015

TV-sending laget av studentene i emnet KOM-110 høsten 2015.

From  Rune Risdal on October 29th, 2015 0 likes 65 plays 0