Search for media from: "Morten Rosenvinge"

Forskerportrett: Robin Rolfhamre

Robin Rolfhamre, Professor of Music Pedagogy. https://www.uia.no/en/kk/profile/robinr

From  Morten Rosenvinge on November 21st, 2019 1 likes 92 plays 0  

Bachelor i utøvende rytmisk musikk

From  Morten Rosenvinge on December 18th, 2018 0 likes 30 plays 0  

Bachelor i ernæring

Ta bachelor i ernæring på Universitetet i Agder.

From  Morten Rosenvinge on January 10th, 2019 0 likes 760 plays 0  

Bachelor i folkehelse

Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Hvilken livsstil vi har, er et resultat av hvilke valgmuligheter vi har og hvilke valg vi gjør…

From  Morten Rosenvinge on March 29th, 2019 0 likes 860 plays 0  

Forskningsprosjekt: InnArbeid

InnArbeid vil utvikle innovative tjenester og teknologi for at personer med utviklingshemming kan finne, skaffe og holde på et arbeid.

From  Morten Rosenvinge on May 16th, 2019 0 likes 113 plays 0  

2. Før praksis

From  Morten Rosenvinge on September 23rd, 2019 0 likes 217 plays 0  

3. Om praksisperiodene

From  Morten Rosenvinge on September 23rd, 2019 0 likes 218 plays 0  

5. Veiledning og vurdering

From  Morten Rosenvinge on September 23rd, 2019 0 likes 197 plays 0  

Hva er MOSO? (Barnehagelærerutdanningen)

Introduksjon til MOSO. Et verktøy for studenter i praksis i barnehage eller skole.

From  Morten Rosenvinge on November 26th, 2019 0 likes 270 plays 0  

Agder Living Lab - brukertest

Reportasje om hvordan Agder Living Lab tester ut ny teknologi som er på vei inn i helsevesenet. Se også informasjonsfilmen om prosjektet: https://video.uia.no/media/0_uz7wkfdh

From  Morten Rosenvinge on December 20th, 2019 0 likes 42 plays 0  

Lifecourse nutrition - Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv

Forskningsfremskritt innen tidlig ernæring har drastisk endret synet vårt på hva som danner grunnlaget for livslang helse. Nå vet vi at ernæring fra tidlig alder har…

From  Morten Rosenvinge on February 13th, 2020 0 likes 36 plays 0  

This is MOSO (Kindergarten)

MOSO is a tool for use in practicum supervision.The software brings together planning, observation and supervision. In MOSO, the practicum group can use texts, pictures or video to observe and give…

From  Morten Rosenvinge on March 2nd, 2020 0 likes 26 plays 0