Search for media from: "Åsmund Rodvig Somdal"

1814: Å skape Norge på nytt. Tanker om grunnlovsjubileumsforedrag og innovasjon ved professor Hans Herlof Grelland

Teknologi og realfag1814: Å skape Norge på nytt. Tanker om grunnlovsjubileumsforedrag og innovasjon ved professor Hans Herlof Grelland

From  Åsmund Rodvig Somdal on October 29th, 2015 0 likes 20 plays 0  

Ahmed Aboughonim - Defence - 3/21/2017

From  Åsmund Rodvig Somdal on March 21st, 2017 0 likes 30 plays 0  

Ahmed Aboughonim - Trial Lecture - 3/21/2017

From  Åsmund Rodvig Somdal on March 21st, 2017 0 likes 6 plays 0  

Aimie Nazmin Bin Azmi - Defence - 3/29/2017

From  Åsmund Rodvig Somdal on March 29th, 2017 0 likes 25 plays 0  

Aimie Nazmin Bin Azmi - Trial Lecture - 3/29/2017

From  Åsmund Rodvig Somdal on March 29th, 2017 0 likes 6 plays 0  

Aktiviteter.mp4

From  Åsmund Rodvig Somdal on December 28th, 2017 0 likes 1 plays 0  

Avslutning disputas - 6/15/2018

From  Åsmund Rodvig Somdal on June 15th, 2018 0 likes 16 plays 0  

Bak kateter (høyre) (FYS119/FYS120 - 18.01.16 - Time 1)

From  Åsmund Rodvig Somdal on January 18th, 2016 0 likes 1 plays 0  

Bak kateter (høyre) (FYS119/FYS120 - 18.01.16 - Time 2)

From  Åsmund Rodvig Somdal on January 18th, 2016 0 likes 0 plays 0  

Bak kateter (høyre) (FYS119/FYS120 - 19.01.16 - Time 1)

From  Åsmund Rodvig Somdal on January 19th, 2016 0 likes 0 plays 0  

Bak kateter (høyre) (FYS119/FYS120 - 19.01.16 - Time 2)

From  Åsmund Rodvig Somdal on January 19th, 2016 0 likes 0 plays 0  

Bak kateter (høyre) (FYS119/FYS120 - Time 1 - 1/11/2016)

From  Åsmund Rodvig Somdal on January 11th, 2016 0 likes 3 plays 0  

Bak kateter (høyre) (FYS119/FYS120 - Time 1 - 1/12/2016)

From  Åsmund Rodvig Somdal on January 12th, 2016 0 likes 2 plays 0  

Bak kateter (høyre) (FYS119/FYS120 - Time 2 - 1/11/2016)

From  Åsmund Rodvig Somdal on January 11th, 2016 0 likes 3 plays 0  

Bak kateter (høyre) (FYS119/FYS120 - Time 2 - 1/12/2016)

From  Åsmund Rodvig Somdal on January 12th, 2016 0 likes 1 plays 0