Search for media from: "Kåre Mosgren"

Ungrenessansen_1-2

Andre forelesning av to om ung-renessansen.

From  Kåre Mosgren 4 Years ago 0 likes 17 views 0  

Ungrenessansen 1_1

Første forelesningstime av to om ung-renessansen. 14.01.2014

From  Kåre Mosgren 4 Years ago 0 likes 66 views 0  

Romantikken

Kåre Mosgren 21.02.2014

From  Kåre Mosgren 4 Years ago 0 likes 19 views 0  

Postimpresjonismen

En forkortet kontorprodusert gjennomgang.

From  Kåre Mosgren 4 Years ago 0 likes 26 views 0  

Middelalderen

Komprimert dobbelforelesning om middelalderens kunst og arkitektur.

From  Kåre Mosgren 4 Years ago 0 likes 88 views 0  

Lyddesign

Undervisningsvideo for MM-105

From  Kåre Mosgren 3 Years ago 0 likes 326 views 0  

Innledning.mp4

DAT222 Innledning og en kort gjennomgang av den klassiske verden (Hellas og Romerriket).

From  Kåre Mosgren 4 Years ago 0 likes 17 views 0  

Impresjonismen_2

En kort avslutning av temaet.

From  Kåre Mosgren 4 Years ago 0 likes 16 views 0  

Grafikkformater

Undervisningsvideo for MM-105

From  Kåre Mosgren 3 Years ago 0 likes 304 views 0  

Digitalisering

Undervisningsvideo for MM-105 og DAT228

From  Kåre Mosgren 3 Years ago 0 likes 185 views 1  

1900_A_time2

Ekspresjonisme

From  Kåre Mosgren 4 Years ago 0 likes 22 views 0