Search for media from: "Morten Brekke"

Kapittel 22 3.3-4 Løsning av diff.likninger ved Laplace - eksempel 3.7

From  Morten Brekke 3 Years ago 0 likes 32 views 0  

Kapittel 23 2.3 Middelverdi til en frekvens fordeling

From  Morten Brekke 3 Years ago 0 likes 94 views 0  

Kapittel 17 8.2 Integrasjon av trigonometriske funksjoner

From  Morten Brekke 3 Years ago 0 likes 49 views 0  

Kapittel 23 4.3 Sammensatte hendelser

From  Morten Brekke 3 Years ago 0 likes 113 views 0  

Kapittel 23 3.2 Varians

From  Morten Brekke 3 Years ago 0 likes 105 views 0  

Kapittel 23 3.2-3 Varians og standardavvik eksempel 3.4

From  Morten Brekke 3 Years ago 0 likes 117 views 0  

Kapittel 23 3.1 Variasjon av data - Introduksjon

From  Morten Brekke 3 Years ago 0 likes 102 views 0  

Kapittel 13.4 Redusert trappeform til en totalmatrise

From  Morten Brekke 3 Years ago 0 likes 130 views 0  

Eksempel 14.4

From  Morten Brekke 4 Years ago 0 likes 29 views 0  

Kapittel 17 2.3 Uegentlig integral

From  Morten Brekke 4 Years ago 0 likes 39 views 0  

Kapittel 20 1.2 Definisjoner differensiallikninger

From  Morten Brekke 3 Years ago 0 likes 45 views 0  

Eksempel 10.1

From  Morten Brekke 4 Years ago 0 likes 40 views 0  

Kapittel 15 2.2 Deriverte

From  Morten Brekke 4 Years ago 0 likes 26 views 0  

Kapittel 23 9.4 Beregne sannsynligheter med tabell

From  Morten Brekke 2 Years ago 0 likes 55 views 0  

Kapittel 23 4.1 Elementær sannsynlighet - Introduksjon

From  Morten Brekke 3 Years ago 0 likes 118 views 0  

Kapittel 23 1.2 og 1.3 Diskrete og kontinuerlige data

From  Morten Brekke 3 Years ago 0 likes 165 views 0