Search for media from: "Remi Johansen"

lean construction_0

From  Remi Johansen on February 26th, 2016 1 likes 22 plays 0  

Oscilloskop 01 - Hva er et oscilloskop

From  Remi Johansen on October 26th, 2015 0 likes 382 plays 0  

Oscilloskop 06 - Justering av vertikal posisjon og skala

From  Remi Johansen on October 26th, 2015 0 likes 234 plays 0  

Oscilloskop 07 - Justering av horisontal skala (og posisjon)

From  Remi Johansen on October 26th, 2015 1 likes 170 plays 0  

Oscilloskop 02 - Hvordan kobler man signal inn på oscilloskopet

From  Remi Johansen on October 29th, 2015 0 likes 330 plays 0  

Oscilloskop 03 - Nærmere om prober og innstillinger

From  Remi Johansen on October 29th, 2015 0 likes 268 plays 0  

Oscilloskop 04 - Praktiske råd om bruk av prober

From  Remi Johansen on October 29th, 2015 0 likes 271 plays 0  

Oscilloskop 11 - Bruk av Cursors for måling av fase

From  Remi Johansen on October 29th, 2015 0 likes 148 plays 0  

Oscilloskop 08 - Bruk av automatiske målinger

From  Remi Johansen on October 29th, 2015 1 likes 187 plays 0  

Oscilloskop 09 - Bruk av Cursors for måling av spenning

From  Remi Johansen on October 29th, 2015 1 likes 194 plays 0  

Oscilloskop 10 - Bruk av Cursors for måling av tid

From  Remi Johansen on October 29th, 2015 1 likes 138 plays 0  

Oscilloskop 14 - Grunnleggende om Trigger

From  Remi Johansen on November 17th, 2015 0 likes 155 plays 0  

3. Bruk av koblingsbrett, del B.mp4

From  Remi Johansen on October 21st, 2015 0 likes 185 plays 0