Search for media from: "Remi Johansen"

IT, Eksamen, bibliotek og Fronter

From  Remi Johansen on October 20th, 2015 0 likes 33 plays 0  

5. Velkommen til Grimstad

From  Remi Johansen on October 21st, 2015 0 likes 14 plays 0  

4. Utdeling av priser til studenter som har utmerket seg

From  Remi Johansen on October 21st, 2015 0 likes 7 plays 0  

3. Velkomsthilsen fra studentene - Silje Hammerstad

From  Remi Johansen on October 21st, 2015 0 likes 9 plays 0  

1. Velkommen til Universitetet i Agder

From  Remi Johansen on October 21st, 2015 0 likes 9 plays 0  

IT, Eksamen, bibliotek og Fronter

From  Remi Johansen on October 21st, 2015 0 likes 2 plays 0  

1. LAB Power introduksjon.mp4

From  Remi Johansen on October 21st, 2015 0 likes 155 plays 0  

3. Seriekobling av utganger.mp4

From  Remi Johansen on October 21st, 2015 1 likes 112 plays 0  

1. Multimeter introduksjon.mp4

From  Remi Johansen on October 21st, 2015 0 likes 252 plays 0  

1. Funksjonsgenerator introduksjon

From  Remi Johansen on October 21st, 2015 0 likes 201 plays 0  

3. Signaltyper og justering av amplitude.mp4

From  Remi Johansen on October 21st, 2015 0 likes 128 plays 0  

2. Justering av frekvens.mp4

From  Remi Johansen on October 21st, 2015 0 likes 111 plays 0  

4. Justering av DC-offset og Duty-cycle.mp4

From  Remi Johansen on October 21st, 2015 0 likes 113 plays 0  

3. Bruk av koblingsbrett, del B.mp4

From  Remi Johansen on October 21st, 2015 0 likes 185 plays 0  

6. Bruk av analoge inn- og utganger.mp4

From  Remi Johansen on October 21st, 2015 0 likes 104 plays 0  

5. Bruk av digitale inn- og utganger.mp4

From  Remi Johansen on October 21st, 2015 0 likes 114 plays 0