Search for media from: "Hildegunn Mellesmo Aslaksen"

The Changing Nature of Work

COPING: There is a close historical link between the structure of production in society and the nature of work. The structure of production is today facing considerable changes, in the perspective of…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on July 2nd, 2020 0 likes 12 plays 0  

Lær om kunstig intelligens - ta en master i IKT ved Universitetet i Agder

FREMTIDEN: Verdens økonomiske forum mener vi står overfor en ny industriell revolusjon. Kunstig intelligens vil være sentralt i denne revolusjonen. På master i IKT ved UiA…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on April 11th, 2017 0 likes 1,730 plays 0  

Study Artificial Intelligence at UiA

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on April 11th, 2017 0 likes 1,701 plays 0  

Forskerportrett: Else Cathrine Melhuus

FORSKERPORTRETT: Hvordan kan barnehagene utformes slik at de fremmer demokrati, likestilling og medbestemmelse hos barna som går der? Førstelektor Else Cathrine Melhuus forsker på…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on April 14th, 2016 0 likes 474 plays 0  

Å ta vare på de unge

BALANSE: Kjønnsrollene blant unge forskere i dag kolliderer med den tradisjonelle forskerrollen. Gode ledere kan håndtere denne utfordringen. Vi møter det unge forskerparet Hanne…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on January 28th, 2019 0 likes 136 plays 0  

Flere veier til toppen

BALANSE: Kvinner velger ofte andre veier enn de tradisjonelle til toppstillinger i forskningen. Disse veiene byr på ulike hindringer. Vi møter Gry Agnete Alsos ved Nord universitet og…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on February 15th, 2019 0 likes 188 plays 0  

Fra jeg til vi

BALANSE: Forskning er en kollektiv aktivitet. Å gå fra et jeg til et vi kan være både uvant og krevende. Det krever noe mer enn bare å samarbeide. Vi møter Rani…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on May 9th, 2019 0 likes 159 plays 0  

Maskuliniteten i akademia

BALANSE: Det skjer en skjult diskriminering av kvinner på veien til toppstillinger i forskningen. Dette har også konsekvenser for forskningen. Vi møter Øystein Gullvåg…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on December 27th, 2018 0 likes 457 plays 0  

In For Care Partner: Katarina Nordmark

We Are In For Care: Katarina Nordmark represents the County of Värmland, Sweden, partner in the In For Care project.

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on March 15th, 2017 0 likes 24 plays 0  

In For Care Partner: Elin Thygesen

We Are In For Care: Elin Thygesen represents the University of Agder in the In For Care project.

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on March 15th, 2017 0 likes 38 plays 0  

In For Care Partner: Elisabeth Holen-Rabbersvik

We Are In For Care: Elisabeth Holen-Rabbersvik represents the Municipality of Songdalen, Norway, in the In For Care project.

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on March 16th, 2017 0 likes 39 plays 0  

In For Care Partner: Lene Dahl Lund

We Are In For Care: Lene Dahl Lund represents the University of South Denmark in the In For Care project.

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on April 4th, 2017 0 likes 8 plays 0  

In For Care Partner: Camilla Evensson

We Are In For Care: Camilla Evensson represents the Värmland County Council, Sweden, in the In For Care project.

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on April 4th, 2017 0 likes 12 plays 0  

In For Care Partner: Elise van Opstal

We Are In For Care: Elise van Opstal represents the City of Alst, Belgium, in the In For Care project

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on April 5th, 2017 0 likes 10 plays 0  

In For Care Partner: Daniel Gilmour

We Are In For Care: Daniel Gilmour represents the University of Abertay Dundee, Scotland, in the In For Care project.

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on April 5th, 2017 0 likes 12 plays 0  

In For Care Partner: Stella Buurma

We Are In For Care: Stella Buurma represents CMO STAMM, a knowledge and research center in the Netherlands.

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on April 19th, 2017 0 likes 55 plays 0