Search for media from: "Rune Risdal"

MatteMOOC - A6 Figurmønster

From  Rune Risdal on May 27th, 2016 0 likes 4,401 plays 0  

MatteMOOC - A2 Tallsystemer

From  Rune Risdal on May 27th, 2016 0 likes 2,865 plays 0  

MatteMOOC - H2 Posisjonssystem base fem

From  Rune Risdal on May 27th, 2016 0 likes 2,807 plays 0  

MatteMOOC - A5 Funksjonsuttrykk

From  Rune Risdal on May 27th, 2016 0 likes 2,024 plays 0  

MatteMOOC - A3 Tallteori

From  Rune Risdal on May 27th, 2016 0 likes 1,968 plays 0  

MatteMOOC - A1 Intro til Hverandrevurdering

From  Rune Risdal on May 27th, 2016 0 likes 1,885 plays 0  

MatteMOOC - H1 Posisjonssystem base ti

From  Rune Risdal on May 27th, 2016 0 likes 1,876 plays 0  

MatteMOOC - H4 Algebra

From  Rune Risdal on May 27th, 2016 0 likes 1,858 plays 0  

MatteMOOC - A4 - Koordinatsystemer

From  Rune Risdal on May 27th, 2016 0 likes 1,851 plays 0  

MatteMOOC - H3 Utvidelser av tallområdet

From  Rune Risdal on May 27th, 2016 0 likes 1,735 plays 0  

MatteMOOC - H6 Ligninger

From  Rune Risdal on May 27th, 2016 0 likes 1,664 plays 0  

Skift av sengetøy med pasient i seng

From  Rune Risdal on October 29th, 2015 0 likes 1,477 plays 0  

MatteMOOC - H5 Likhetstegnet

From  Rune Risdal on May 27th, 2016 0 likes 1,397 plays 0  

Fagbøker for barn: Gjøken

SK-101, leksjon 4

From  Rune Risdal on January 11th, 2016 0 likes 399 plays 0  

MA-216 07.01.15 Time 1

From  Rune Risdal on October 26th, 2015 0 likes 287 plays 0  

Å ha et barn med transtalent

Samtale mellom Hanne Kro Sørborg og Aileen Safi Bjørnstad om det å ha et barn med transtalent.

From  Rune Risdal on August 23rd, 2016 0 likes 263 plays 0